เส้นทาง
ชั้น 2 อุบลราชธานี - เรณู - อุดรธานี ดูตาราง
ชั้น 1 อุบลราชธานี - อุดรธานี ดูตาราง
ชั้น 1 อุบลราชธานี - สกลนคร ดูตาราง
เส้นทาง
อุบลราชธานี - มุกดาหาร ดูตาราง
อุบลราชธานี - นครพนม ดูตาราง
อุบลราชธานี - สกลนคร ดูตาราง
มุกดาหาร - อุดรธานี ดูตาราง
มุกดาหาร - สกลนคร ดูตาราง
เส้นทาง
อุบลราชธานี - นครพนม ดูตาราง
อุบลราชธานี - สกลนคร ดูตาราง
Viabus App ช่วยติดตามรถสหมิตร
Viabus App ช่วยติดตามตำแหน่งรถโดยสาร ของบริษัท สหมิตรอุบล จำกัด
Google Maps ช่วยวางแผนการเดินทาง
Google Maps ช่วยวางแผนการเดินทางในเส้นทางรถโดยสารประจำทางของรถโดยสารสหมิตร
สหมิตรอุบล รับส่งพัสดุ ทั่วประเทศ
เปิดให้บริการแล้ว จุดรับส่งพัสดุทั่วประเทศ ของ Best Express ที่สำนักงานของบริษัท สหมิตรอุบล จำกัด
บริการรถท่องเที่ยว
เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่ 1 กพ. 2563 เป็นต้นไป รถเช่าเหมา ไม่ประจำทาง สำหรับท่องเที่ยว
รถโดยสารประจำทาง
รถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด มีให้เลือกรับบริการหลายรูปแบบ
จุดส่งพัสดุทั่วประเทศ Best Express
จุดส่งพัสดุทั่วประเทศ ของ Best Express ที่สำนักงานของบริษัท สหมิตรอุบล จำกัด
บริการรถท่องเที่ยว เช่าเหมา ไม่ประจำทาง
รถเช่าเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมคนขับ
สหมิตรอพาร์ทเม้นท์ @ College Square
อพาร์ทเม้นท์รายเดือน จำนวน 72 ห้อง หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี