รถปรับอากาศชั้น 1

 

 

 เส้นทางเดินรถปรับอากาศ สหมิตรอุบล