บริษัท สหมิตร อุบล จำกัด
 
 
ตารางเวลารถตู้ปรับอากาศ สาย 241 (ช่วง) มุกดาหาร - สกลนคร