รถมินิบัส สาย อุบลราชธานี - สกลนคร เริ่มวิ่งให้บริการแล้ว

 

อัตราค่าโดยสาร อุบลราชธานี - สกลนคร  ราคา  200 บาท

รอบเช้า 

                    ออกอุบลราชธานี เวลา 06.40 น.          ออกสกลนคร เวลา  06.30 น.

รอบบ่าย

                    ออกอุบลราชธานี เวลา  15.15 น.         ออกสกลนคร เวลา  14.30 น.