รถปรับอากาศสามารถจองตั๋วได้หรือไม่
จองตั๋วได้ที่ต้นทางอุบลครับ โทร 081-879-5755 ส่วนต้นทางอื่นๆ และขากลับมาอุบล ซื้อตั๋วได้หน้ารถเมื่อพร้อมเดินทางครับ
 
ถ้าซื้อตั๋วผิดเส้นทางหรือต้องการเลื่อนการเดินทางทำอย่างไร
ต้องนำตั๋วมาเปลี่ยนก่อนการเดินทางครึ่งชั่วโมงเพื่อความแน่นอนจึงไม่สามารถโทรมาเลื่อนการเดินทางได้
 
ซื้อตั๋วล่วงหน้าแล้วจะคืนได้ไหม
คืนได้ก่อนเวลารถออกครึ่งชั่วโมงเสียค่าใช้จ่าย 20 บาท แต่ถ้าเลื่อนการเดินทางไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
จองตั๋วแล้ว ต้องรับตั๋วเมื่อใด
ต้องรับตั๋วก่อนเวลารถออกครึ่งชั่วโมง มิฉะนั้น ที่นั่งที่จองจะถูกขายให้คนอื่น
 
การเดินทางสามารถนำของไปได้เท่าไหร่
ของส่วนตัวสามารถนำขึ้นรถได้ไม่เกิน 20 กก ถ้าเกินต้องจ่ายค่าระวางเพิ่มเนื่องจากรถโดยสารมีพื้นที่เก็บของจำกัด จึงจำเป็นต้องป้องกันมิให้สัมภาระมากเกิน
 
รถพัดลมสามารถจองที่นั่งได้หรือไม่
จองและล็อคเลขที่นั่งไม่ได้ จะต้องนำตั๋วมาที่สถานีแล้วขึ้นรถเลือกที่นั่งได้เองเลย
 
รถเมล์สายไหนบ้างที่ผ่าน บริษัท สหมิตรอุบล จำกัด แห่งใหม่
มีสาย 10 สายเดียว
 
ในช่วงเทศกาลค่าโดยสารเพิ่มขึ้นหรือไม่
ไม่เพิ่ม บริษัทต้องเก็บค่าโดยสารตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไม่มีการเก็บเพิ่มในช่วงเทศกาล