รถสาย 235 อุบลราชธานี - อุดรธานี

 
รถสาย 255 อุบลราชธานี - มุกดาหาร

 
รถสาย 241 อุบลราชธานี - สกลนคร

 
รถสาย 235 (ตัดช่วง) มุกดาหาร - อุดรธานี

 
รถสาย 256 อุบลราชธานี - นครพนม

 
รถสาย 241 (ตัดช่วง) อุบลราชธานี - สกลนคร