สาย 241 อุบลราชธานี - สกลนคร

 
สาย 235 อุบลราชธานี - อุดรธานี

 
สาย 255 อุบลราชธานี - มุกดาหาร

 
สาย 256 อุบลราชธานี - นครพนม

 
สาย 241 (มินิบัส) อุบลราชธานี - สกลนคร

 
เส้นทางที่ให้บริการของรถตู้โดยสาร

 
สาย 256 (มินิบัส) อุบลราชธานี - นครพนม